Applying the Concept of Musical Social Entrainment in Researching Tambura Practice in Serbia

Примена концепта музичког друштвеног усклађивања у истраживању тамбурашке праксе у Србији

Authors

  • Julijana Baštić Academy of Arts, University of Novi Sad, Novi Sad , Serbia

Keywords:

entrainment in ethnomusicology, musical social entrainment, intra/inter- individual and intra/inter-group entrainment, tambura practice, tamburitza ensemble „The Hearth of Bačka”

Abstract

Entrainment in music refers to the interaction and synchronization of two or more rhythmic processes. The first part of this paper presents entrainment theory in ethnomusicology as a methodology for interdisciplinary research into musical, social, and cultural phenomena. The second part of the paper concerns the application of the concept of musical social entrainment in the example of tambura practice. Because tambura players display mutual entrainment through various behaviors during playing and social interaction, applying entrainment theory entails an analytical segmentation of the social and musical spheres in a specific musical performance.

References

Аllgayer-Kaufman, Regine (2005) „Identifying the Entrainment Process by the Degree of Synchronisation”. In Udo Will (ed.), European Meetings in Ethnomusicology, Vol. 11 (ESEM Counterpoint, Vol 1): 76–77.

Clayton, Martin, Rebeca Sager and Udo Will (2005) „In Time with the Music: The Concept of Entrainment and its Significance for Ethnomusicology”. In Udo Will (ed.), European Meetings in Ethnomusicology, Vol. 11 (ESEM Counterpoint, Vol 1): 3–75.

Clayton, Martin (2012) „What is Entrainment? Definition and Applications in Musical Research”, Empirical Musicology Review 7 (1–2): 49–56.

Clayton, Martin (2013) „Entrainment, Ethnography and Musical Interaction”. In Martin Clayton, Byron Dueck and Laura Leante (eds.), Experience and Meaning in Music Performance, Oxford: Oxford University Press, 17–39.

Clayton, Martin, Jakubowski, Kelly, Eerola, Tuomas, Keller, Peter E., Camurri, Antonio, Volpe, Gualtiero and Alborno, Paolo (2020) „Interpersonal Entrainment in Music Performance: Theory, Method, and Model”, Music Perception 38 (2): 136–194.

Dabić, Vladimir (2017) Savremene metode transkribovanja na primeru romskih tamburaških orkestara u Vojvodini, masterski rad u rukopisu, mentor: dr Mirjana Zakić. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. / Дабић, Владимир (2017) Савремене методе транскрибовања на примеру ромских тамбурашких оркестара у Војводини, мастерски рад у рукопису, ментор: др Мирјана Закић. Београд: Факултет музичке уметности.

Doffman, Mark (2013) „Groove: Temporality, Awareness and the Feeling of Entrainment in Jazz Performance”. In Martin Clayton, Byron Dueck and Laura Leante (eds.), Experience and Meaning in Music Performance, Oxford: Oxford University Press, 62–85.

Dumnić, Marija (2017) „How Music Affects Soundscape: Musical Preferences in Skadarlija”, Музикологија/Musicology 22: 75–88.

Dumnić Vilotijević, Marija (2019) Zvuci nostalgije: istorija starogradske muzike u Srbiji, Beograd: Čigoja štampa, Muzikološki institut SANU. / Думнић Вилотијевић, Марија (2019) Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији, Београд: Чигоја штампа, Музиколошки институт САНУ.

Feld, Steven (1988) „Aesthetics as Iconicity of Style, or 'Lift-up-over Sounding': Getting into the Kaluli Groove”, Yearbook for Traditional Music 20: 74–113. http://www.jstor.org/stable/768167 [приступљено 14. 7. 2021]

Forry, Mark (1990) „’Ova naša tamburaška muzika nije savršena’: Idealne slike tradicionalne muzike u istorijskoj perspektivi”, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku 6–7: 233–238.

Hofman, Ana (2015) „The Affective Turn in Ethnomusicology”, Музикологија/Musicology 18: 35–55.

Јovanović, Julijana i Vladimir Dabić (2016) „Notografija za sviranje na tamburaškim instrumentima u Vojvodini”. U Vesna Ivkov (ur.), Zbornik radova prvog naugnog i umetničkog simpozijuma „Između teorije i prakse”, Novi Sad: Akademija umetnosti, 118–133. / Јовановић, Јулијана и Владимир Дабић (2016) „Нотографија за свирање на тамбурашким инструментима у Војводини”. У Весна Ивков (ур.), Зборник радова првог научног и уметничког симпозијума „Између теорије и праксе”, Нови Сад: Академија уметности, 118–133.

Jovanović, Julijana (2017) „Odlike repertoara u savremenoj tamburaškoj praksi u Vojvodini”. U Sonja Marinković, Sanda Dodik i Dragica Panić Kašanski (ur.), Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspriracija, tematski zbornik, Banja Luka, 15. i 16. april 2016. godine, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Muzikološko društvo Republike Srpske, 354–362. / Јовановић, Јулијана (2017) „Одлике репертоара у савременој тамбурашкој пракси у Војводини”. У Соња Маринковић, Санда Додик и Драгица Панић Кашански (ур.) Владо С. Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инсприрација, тематски зборник, Бања Лука, 15. и 16. април 2016. године, Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске и Музиколошко друштво Републике Српске, 354–362.

Kelly, Janice (2010) „Social entrainment”. In John M. Levine, Michael A. Hogg (eds.), Encyclopedia of group processes and intergroup relations, Los Angeles, CA: Sage, 785–786.

Keil, Charles (1987) „Participatory Discrepancies and the Power of Music”. Cultural Anthropology 2 (3): 275–283. www.jstor.org/stable/656427 [приступљено 5. 5. 2021].

Keil, Charles (1995) „The Theory of Participatory Discrepancies: A Progress Report”, Ethnomusicology 39 (1): 1–19. https://www.jstor.org/stable/i235337 [приступљено 5. 5. 2021].

Kim, Jin Hyun, Reifgerst, Andres, and Rizzonelli, Marta (2019) „Musical Social Entrainment”, Music & Science 2. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2059204319848991 [приступљено 15. 1. 2020].

Lucas, Glaura (2005) „An Ethnographic Perspective of Musical Entrainment”. In Udo Will (ed.), European Meetings in Ethnomusicology, Vol. 11 (ESEM Counterpoint, Vol 1): 96–99.

Matović, Ana (1998) Bećarac u Vojvodini. Oblici i razvoj, Novi Sad: Matica srpska. / Матовић, Ана (1998) Бећарац у Војводини. Облици и развој, Нови Сад: Матица српска.

Turino, Thomas (2008) Music as Social Life: the Politics of Participation, Chicago, London: The University of Chicago Press.

Williams, Raymond (1977) Marxism and Literature, Oxford and New York: Oxford University Press.

Zakić, Mirjana (2008) „Kontekst – konsituacija – tekst”. U Dimitrije O. Golemović (ur.), Zbornik radova sa Naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka: Akademija umjetnosti, Muzikološko društvo Republike Srpske, 215–227. / Закић, Мирјана (2008) „Контекст – конситуација – текст”. У Димитрије О. Големовић (ур.) Зборник радова са Научног скупа Дани Владе С. Милошевића, Бања Лука: Академија умјетности, Музиколошко друштво Републике Српске, 215–227.

Интернет извори:

„Music Groove” https://www.musicgrooves.org/ [приступљено: 20. 3. 2022]

Teлевизијска емисија „Додати живот годинама”, продукција Радио-телевизије Војводине (2018) https://rtv.rs/sr_lat/dodati-zivot-godinama [приступљено 20. 3. 2022]

Цитирани интервјуи Јулијане Баштић (лична архива):

Милорад Гуцунски (1965), Момчило Мирилов (1965), Иван Војновић (1965), Немања Шијачки (1988) и Георгије Јојкић (1992), 17. октобар 2020.

Downloads

Published

30.06.2022

How to Cite

Baštić, Julijana. 2022. “Applying the Concept of Musical Social Entrainment in Researching Tambura Practice in Serbia: Примена концепта музичког друштвеног усклађивања у истраживању тамбурашке праксе у Србији”. MUZIKOLOGIJA-MUSICOLOGY, no. 32 (June). Belgrade, Serbia:245-68. https://muzikologija-musicology.com/index.php/MM/article/view/35.