Мирјана Белић Корочкин Давидовић и Радивоје Давидовић, Енрико Јосиф: виђења и сновиђења.

Београд: Чигоја штампа и aутори, 2022.

Authors

Abstract

Book review

Downloads

Published

30.12.2022

How to Cite

Golubović, Marija. 2022. “ 2022”. MUZIKOLOGIJA-MUSICOLOGY, no. 33 (December). Belgrade, Serbia:275-78. https://muzikologija-musicology.com/index.php/MM/article/view/71.