(1)
Hadžić, F. Bogdan Milanković’s Contribution to the Development of Musical Culture in Sarajevo Between World Wars: Допринос Богдана Миланковића развоју музичке културе Сарајева између двају свјетских ратова. MM 2023, 129-151.