[1]
Marinković, M. 2023. The Music in Serbia Festival as a “Permanent Social Obligation of Music Workers”: Фестивал Музика у Србији као „перманентна друштвена обавеза музичких радника”. MUZIKOLOGIJA-MUSICOLOGY. 35 (Dec. 2023), 105–126.