[1]
Tanasijević, J. 2023. Musical Life of Sremska Mitrovica in Socialist Yugoslavia (1945−1991): Preliminary Research: Музички живот Сремске Митровице у социјалистичкој Југославији (1945−1991): прелиминарна истраживања. MUZIKOLOGIJA-MUSICOLOGY. 35 (Dec. 2023), 153–171.