Музикологија 37, позив за радове: Музика и културна траума у локалним и глобалним контекстима

24.04.2024

С идејом да допринесемо повећању интересовања за студије музике и трауме и да истакнемо значај ове интердисциплинарне научне области, позивамо ауторе да се фокусирају на испитивање теоријских, историјских, политичких, друштвених и културних аспеката корелације музике и трауме у различитим локалним и глобалним контекстима.

Посебно подстичемо критичко истраживање музике као неодвојиве од концепта културне трауме, повезаног с друштвеним и колективним процесима и механизмима посредовања различитих трауматских искустава (као што су, на пример, оружани сукоби и присилна затварања, расељавања и миграције током ратова и друштвених криза, геноцид и ропство, различити облици насиља и дискриминације у репресивним режимима).

Охрабрујемо ауторе да се ослоне на комбиновање студија памћења, постмеморије, афекта, политике идентитета и других релевантних приступа који пружају могућност продубљене дискусије о томе како људи артикулишу, обликују, памте, приповедају и комуницирају трауму кроз компоновање, извођење, рецепцију и дискурс о музици. Сходно томе, од кључне је важности поставити питања о вишеструкој укључености музике у репертоар стратегија суочавања с траумом, у колективна преговарања и симболичке борбе око реинтерпретације и меморијализације трауматских искустава, те тако на нов начин осветлити значај музике у истраживању културне трауме.

 

Рок за слање радова: 1. септембар 2024.

Адреса: [email protected]