Музикологија 35, позив за радове: Музички фестивали

22.03.2023

Фестивали су једна од тема којој је у наукама о музици, као и другим хуманистичким и друштвеним наукама, посвећена сразмерно велика пажња, али је као сложен и динамичан феномен неисцрпан и увек подстицајан за нова истраживања. Овом приликом позивамо ауторе да апострофирају факторе преобликовања фестивала као живих организама, на релације с индустријама, посебно музичком, али и шире – креативним индустријама, туризмом, као и политикама – идентитетским, економским, социокултурним. Желели би да подстакнемо разматрање музичких фестивала као (г)локалних феномена и елемената културних екосистема. Овакав приступ могућ је и потребан у разматрањима и ранијих и савремених фестивала.

У светлости актуелних ангажмана на очувању нематеријалног културног наслеђа на глобалном нивоу, подстичемо критичка и конструктивна промишљања улоге фестивала у том правцу, те односа фестивала и традиција у најширем смислу – утицаја на (де)канонизацију пракси, креативност и иновативност, те комодификацију музике и комерцијализацију музицирања.

Коначно, скрећемо пажњу на однос фестивала и науке из перспективе примењених наука, на ефекте резултата истраживања фестивала на концепте, програме и реализације оваквих догађаја, те место научника у одборима, организационим тимовима и другим телима фестивала као културних институција. Поменутим само подстичемо, а не ограничавамо инвентивност истраживача фестивала, те охрабрујемо ширење фокуса децентрализацијом наратива осветљавањем локалних сцена, те разматрања рефлексија глобалних токова на национална/локална искуства везана за фестивале.

 

Рок за слање радова: 1. септембар 2023.

Адреса: [email protected]